BPPMA

ИСТОРИЯ И ЦЕЛИ

В България съществуват производители, които са в състояние да покрият и най-високите национални и европейски изисквания, свързани с производството на пластмасови тръби за различни области на приложение.

 

Ето защо на 17.11.2009 г. в София се учредява сдружението с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ” (БАППТ), член на Европейската Асоциация за Пластмасови Тръби и Фитинги TEPPFA.

 

Фирмите, които поставиха основите на БАППТ, са водещи български производители на полиетиленови (PEHD), полипропиленови (РР) и PVC тръби за водопреносни, газопреносни и канализационни мрежи.

 

Основната си дейност БАППТ насочва в следните направления:

 

 • Събиране, обработване и разпространение на информация относно тенденциите за развитие на пазара в сектора.
 • Организиране на семинари и бизнес–конференции, свързани с осъществяване на инвестиционни проекти в областта на производството на пластмасови тръби.
 • Организиране на срещи с държавни институции, с цел подпомагане на промените в българското законодателство, за да се подобри състоянието и развитието на отрасъла.
 • Установяване на контакти с чужди сдружения със сходни дейности.

 

 

Цели на асоциацията:

 

 • Да спомага и следи за спазването на българските и европейските законодателни норми в бранша.
 • Да съдейства за налагането на критерии за високо качество и надеждност на произвежданите и предлагани на българския пазар пластмасови тръби.
 • Да защитава общите интереси на своите членове.
 • Да утвърди добри практики в отрасъла.
 • Да повишава корпоративната отговорност в сектора.
 • Да насърчава иновативността в областта на производството на пластмасови тръби.
 • Да оказва съдействие на всички заинтересовани за налагане на европейските стандарти и стимулиране на българското производство.
 • БАППТ - член на TEPPFA
 • Последни теми
 • Членство в БАППТ
english