BPPMA

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ на ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ (БАППТ)

ЕИК: 175 840 496

 

Банкова сметка на БАППТ:

Банка ОББ

IBAN: BG 19 UBBS 8002 1007 7098 30

BIC: UBBSBGSF

 

 

Седалище и Секретар:                                                    

София 1505                                                     

ул. Богдан № 11                                                   

тел.: 02/ 815 71 81

факс: 02/ 944 51 27                                            

 

 

Председател на УС:

Пловдив 4006

ул. Удроу Уилсън № 14, п.к. 66

тел.: 032/ 681 440

факс: 032/ 681 965

  • БАППТ - член на TEPPFA
  • Последни теми
  • Членство в БАППТ
english