BPPMA

ПЛЕНАРНА СРЕЩА на CEN/TC в Брюксел 2012 г. и в София 2013 г.

На предстоящата 52-ра пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи", която ще се проведе на 20 и 21 ноември 2012 г. в Брюксел, Българска асоциация на производителите на пластмасови тръби (БАППТ) ще вземе участие с изпращането на свой представител-експерт, съвместно с представител на Български институт за стандартизация (БИС).

 

 

България, и в частност БАППТ и БИС като организатори, спечели заслужено домакинството на 53-та пленарна среща на CEN/TC 155, която е насрочена за 15 и 16 май 2013 година в София.

  • ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАППТ
english