BPPMA

ЕВРОПЕЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ

Както във всеки бранш, така и в сектора на водопроводните и канализационни системи, стандартите са изключително важна основа и база по отношение на техническите изисквания и предписанията за производството на съответните продукти.

Стандартите формират необходимото и изисквано ниво за производството на изделията и са една от предпоставките за качествен краен продукт.

 

Ние от БАППТ сме убедени в това и работим усилено за хармонизиране на нормативната база и за стриктно съблюдаване изискванията на валидните за България и Европа стандарти за производство и изпитване на тръби, тръбни системи и принадлежности към тях.

 

По-подробна техническа информация относно стандартите в сектора на водоснабдяване и канализация може да намерите тук - Европейски и български стандарти в сектора на водопроводните и канализационни системи

  • Членство в БАППТ
  • ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАППТ
english