BPPMA

BPPMA STANDS

This page is under construction!

BPPMA
  • За да ограничат агломерацията, някои производители намаляват количеството на сажди, но това означава, че UV стабилизацията на тръбата ще бъде понижена под изискваните 2 % за защита на тръбата по време на експлоатационния й живот.
  • Също така, за да се подобри дисперсията и да се съкратят разходите, някои производители използват сажди с по-големи размери на частиците. Това също намалява защитата на тръбите, тъй като за постигане на добра UV стабилност се изисква размер на частиците на саждите под 25 nm.
  • Правилният избор на добавки също изисква значителни познания и обширни изпитания, за да се гарантира, че крайният продукт покрива изискванията за дълъг експлоатационен живот и различните здравни и хранителни изисквания за безопасност по света.
  • Става ясно, че използвайки натурален полимер и мастербач, производителят на тръби носи пълната отговорност за качеството на тръбите, тъй като той е този, който контролира гореописаните точки.

 

Становище на РЕ100+ асоциацията

Базирайки се на всички по-горе изложени детайли, РЕ100+ асоциацията се обявява твърдо за използването на РЕ компаунди, което успешно се е доказало в областта на водопроводните и газоразпределителни системи в Европа.

 

РЕ компаундите най-често се произвеждат в линии, използващи специални оборудвания по време на пелетизиращия процес. Това създава съвместима суровина, която да бъде използвана за качествено производство на тръби, като по този начин осигурява така важната „чиста съвест” на собственика на съответната мрежа.

български