BPPMA

Конференция: "Иновации за водния сектор на България"

БАППТ е съорганизатор на предстоящата Международна конференция на тема: „ИНОВАЦИИ ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ”, която ще се проведе на 18 октомври 2012 г. в София.

 

Съвместно с Българска асоциация по водите (БАВ), с подкрепата на МРРБ и с участието на МОСВ ще бъде представен проект: „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”.

 

Представители на редица български фирми и организации, както и европейски такива, ще изнесат лекции по интересни и актуални теми, свързани с водния сектор.

 

За повече информация може да посетите специалния сайт на събитието: http://bwa-event.com/

BPPMA - host holding of the 53-th plenary meeting of CEN/TC

Bulgarian Plastic Pipes Manufacturers Assosiation (BPPMA) will organize, together with Bulgarian Institute for Standardization (BDS) the 53-th plenary meeting of CEN/TC 155 "Plastic pipes and pipeline sysytems".

The invitation of Bulgaria was accepted and the event will be hosted  in Sofia on 15 and 16 of May 2013.

BPPMA AS A MEMBER OF TEPPFA

BPPMA

To obtain the experience of an acknowledged European non-profit association with similar activieties and aims, BPPMA made a decision to join The European Plastic Pipes and Fittings Association, TEPPFA.

 

TEPPFA is the trade association representing manufacturers and national associations of plastic pipe systems in Europe. The organization is actively involved in the promotion and acceptance of plastic pipe systems for all applications. TEPPFA wants to raise awareness of the value that plastic pipe systems offer for a sustainable future.

We as Bulgarian plastic pipes manufacturers association hope and are sure that the permanent relation to the members of TEPPFA will contributes to achievement our aims and will develop fully the activities of BPPMA. 

 


български